Bar/Restaurant

JP'S PUB

Bar/Restaurant
1709 BURNET AVE
SYRACUSE, NY 13206
Directions